Fampidirana

Karazam-piaramanidina vaovao

Solar Ship dia mamorona karazam-piaramanidina izay natao manokana hoan’ireo toerana sarotra sy tsy azo aleha noho ny tsy fisian’ny fotodrafitra’asa fifaneraserana toy ny lalana, na fitodiam-piara-manidina. 

Ny fiara izay vokarin’ny solar ship dia karazana fiara manidina manokana izay miavaka eo amin’ny fomba fiakarany izay azo avy amin’ny endriny  (aérodynamisme) na noho ireo entona mampihetsika azy.

Ny endriky ny elany dia manome azy fahafahana miainga sy mipetraka amina toerana kely sy fohy toy ny kianja filalaovam-baolina. Ireo fiara vokatin’ny solarship koa dia manana velarana lehibe ahafahany mitondra takelaka maka sy mamadika ny herin’ny masoandro ho angovo ahafahany manana fahafaha- misidina lavitra kokoa noho ireo fiara manidina hafa.

Raha tsorina izany dia azo  lazaina fa ity fomba fitaterana iray ity dia tsy mila zava-tsarotra maro toy ny solika na koa foto-drafitr’asa goavana mba ahafahany miasa. 

CAFRBRPTEast African CommunityCDRWBIMGIDIRJPChina